DARBĪBAS JOMAS 

Krimināllietās:

 • Cietušo personu pārstāvība un juridiskā palīdzība noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.
 • Aizturēto personu, aizdomās turēto un apsūdzēto personu aizstāvība dažādas sarežģītības pakāpes krimināllietās izmeklēšanas iestādē, prokuratūrā, tiesā.
 • Juridiskā palīdzība starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lietās (izdošanas lietas, tiesvedības nodošanas lietās, tiesiskās palīdzības lūgumu izpildes lietās), sadarbība ar citu valstu kolēģiem advokātiem klientu lietās.
 • Izbraukšana un juridiskās palīdzības sniegšana brīvības atņemšanas iestādē, īslaicīgas aizturēšanas vietā.
 • Juridisko dokumentu sagatavošana (iesniegumi par kriminālprocesa uzsākšanu, pieteikumi  par cietušajam nodarītā kaitējuma kompensāciju, apelācijas un kasācijas sūdzības, sūdzības par amatpersonu prettiesisku rīcību un lēmumiem, pieteikumi, pieteikumi par kriminālprocesa atjaunošanu).
 • Juridiskās konsultācijas.

Administratīvā procesa lietās:

 • Valsts institūcijas (amatpersonas) lēmumu, pašvaldības lēmumu pārsūdzība.
 • Fizisko/juridisko personu pārstāvība iestādē, Administratīvajā tiesā.
 • Juridisku dokumentu sagatavošana (pieteikumi, apelācijas un kasācijas sūdzības, iesniegumi iestādei, pieteikumi tiesai). 
 • Juridiskās konsultācijas.

Administratīvo pārkāpumu lietās:

 • Pie administratīvās atbildības saukto personu aizstāvība.
 • Cietušo personu aizsardzība iestādē un tiesā. 
 • Juridisko dokumentu sagatavošana (iesniegumi, sūdzības, apelācijas un kasācijas sūdzības). 
 • Juridiskās konsultācijas.

Civillietās:

 • Juridiskā palīdzība ģimenes tiesību jautājumos (laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību nodrošināšana). 
 • Juridiskā palīdzība īres tiesību un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jautājumos. 
 • Juridisko dokumentu sagatavošana (prasības pieteikumi, apelācijas un kasācijas sūdzības, citi dokumenti).
 • Juridiskās konsultācijas.

Kriminālsodu un administratīvo sodu izpildes lietās:

 • Notiesāto personu tiesību aizstāvība tiesā kriminālsodu izpildes, kriminālsodu aizstāšanas jautājumos.
 • Notiesāto personu tiesību aizstāvība brīvības atņemšanas iestādēs.
 • Juridisko dokumentu sagatavošana (pieteikumi, iesniegumi, lūgumi).
 • Juridiskās konsultācijas, t. sk. juridiskās konsultācijas notiesātajām personām sodu izciešanas vietās.