Jaunumi

27.12.2018.

Skaistus Ziemassvētkus - zvērināta advokāte, tiesību zinātņu doktore Bulgakova I.

26.01. - 28.01.2018.

Zvērināta advokāte Ilona Bulgakova piedalījās starptautiskajā praktiskajā konferencē „Bērnu aizsardzības tiesību veicināšana. Reģionālais apmācību pasākums” (angl.-„Advancing the Defence Rights of Children. Regional Training Event”) Leidenes Universitāte (Leidene, Holande). Konferencē piedalījās praktizējošie advokāti un universitāšu pārstāvji no dažādām ES valstīm. Konferences teorētiskā un praktiskā daļa pārsvarā bija veltīta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/800, kas pieņemta 2016.gada 11.maijā par procesuālajām garantijām bērniem, kas ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā. Direktīvas normas jātransponē (jāintegrē ES dalībvalstu tiesību aktos) līdz 2019.gada 11.jūnijam.

28.11.2017.

Latvijas Bāreņu biedrības 10.11.2017. pateicība par veiksmīgu sadarbību. Patiess prieks palīdzēt!


21.04.2017.

Zvērināta advokāte Ilona Bulgakova 2017.gada 21.aprīlī piedalījās starptautiskajā konferencē "Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā" (angl.- Supreme Courts as guarantee for effectiveness of judicial systems), noklausījās konferences plēnārsēdes ziņojumus. Konference notika Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, Rīgā.


14.04.2017.

Zvērināta advokāte, tiesību doktore Ilona Bulgakova nolasīja Pleskavas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes studentiem lekciju tematā "Latvijas kriminālprocess: vēsture un mūsdienas"

Uzzināt vairāk


03.04.2017.
Zvērināta advokāte Ilona Bulgakova 2017.gada 3.aprīlī piedalījās starptautiskās konferences "Eiropas projekta 60.gadadiena" (angl. - 60 Years of the European Project) pirmajā un otrajā sesijā. Konference notika Latvijas Republikas Saeimā, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.


05.03.2017.

Zvērināta advokāte Ilona Bulgakova no 28.februāra līdz 2.martam piedalījās "Juristu dienās 2017" Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Zvērināta advokāte Ilona Bulgakova mācību seminārā "Juridiskās palīdzības sniedzēju - zvērinātu advokātu profesionālā pilnveide (2017)" vadīja nodarbības par tēmu "Zvērināta advokāta tiesību apjoms kriminālprocesā. Kriminālprocesa likuma 86., 104., 108., 112.panta tiesību normu piemērošanas aktualitātes"

No 2016. gada 1. augusta Zvērināta advokāta Ilonas Bulgakovas birojs atrodas jaunajā adresē: 
Ludzas iela 89b, Rīga, LV-1003.